FRAME

FRAME, РАМА, РААМ – ХҮРЭЭ

(зураг, цонх, хаалга зэргийг тойрсон араг бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: