FORMAT

FORMAT – ХЭВШЭЭ

(тооцоолуурт өгөгдөл хадгалах, хэрэглэх арга зам)

Бусадтай хуваалцах: