HASHTAG

HASHTAG – ЗЭРГЭЛ ШОШГО

(ижил агуулгатай бүх өлгөц, зурвасуудыг хайхад амар болгон нийгмийн сүлжээний талбарт хэрэглэх өмнөө # тэмдэгтэй үг хэллэг)

Бусадтай хуваалцах: