INTERCHANGE

INTERCHANGE – АВАЛДАА

(ямар нэг зүйлийг, ялангуяа мэдээлэл эсвэл санааг зөрүүлж авах эсвэл хуваалцах үйлдэл)

Бусадтай хуваалцах: