ENDOSYMBIOSIS

ENDOSYMBIOSIS – ДОТООД ХАМСАЛ

(нэг бие махбодь өөр нэг бие махбодийн дотор харилцан ашигтай хамтарч амьдрах хэлбэр)

Бусадтай хуваалцах: