PLASTID

PLASTID – СИЙВЭГ

(ургамлын зэрэг зарим эсийн дотор агуулагдаж гэрлээр нийлэгжүүлэх, нөсөө үүсгэх зэрэг үүрэгтэй сарьсан бүрхүүлтэй эрхтэнцэр)

Бусадтай хуваалцах: