CODE

CODE, КОД – ТОМЬЁОЛБОР

(өөр зүйлийг товчлох, нууцлах зэрэг зорилгоор хэрэглэх үг, үсэг, тоо, дүрс гэх мэтийн тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: