MERS

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) – ОДАХШ (Ойрх Дорнодын Амьсгалын Хам Шинж)

(нэг төрлийн титэм янгаар агаар дуслын замаар халдварлаад халууралт, ханиалгалт, амьсгал давчдалт болон ходоод гэдэс, бөөрний үйл ажиллагааны хямралд хүргэх эмгэг)

Бусадтай хуваалцах: