CHEVIOT

CHEVIOT, ШЕВИОТ – ГӨРӨГ

(цагаан толгойтой, том биетэй, өтгөн бөгөөд тачир ноостой нэгэн үүлдрийн хонины ноос эсвэл ноосон даавуу)

Бусадтай хуваалцах: