PETROLEUM JELLY

PETROLEUM JELLY, ВАЗЕЛИН – ЦЭЛЦЭН

(тосолгоо, арьс арчилгаа зэрэгт хэрэглэх хагас шингэн төлөвтэй, өнгөгүй тунгалаг харагдах нүүрстөрөгчдийн холимог)

Бусадтай хуваалцах: