PC

PC (Personal Computer) – ХТ (Хувийн Тооцоолуур)

(нэг хүн хэрэглэх зориулалттай тооцоолон бодох цахим төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: