CHEMISTRY

CHEMISTRY, ХИМИЯ – ХУВИЛАХУЙ

(бүрэлдүүлбэрүүд ба тэдгээрийн нэгдлүүдийн шинж чанар, хоорондын урвалыг судлах шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: