CELERY

CELERY – ЦООХОР МАЙЛЗ

(Apium graveolens: шүхэр хэлбэрийн цагаан цэцэгтэй, багцалж ургасан ногоон өнгийн шүүслэг навч, иш бүхий хүнсний ногоо)

Бусадтай хуваалцах: