CD (COMPACT DISC)

CD (COMPACT DISC) – НЗ (НЯГТ ЗЭЭРЭНХИЙ)

(мэдээлэл, дуу хөгжим, дүрс бичлэг гэх мэтийг тоон хэлбэрээр хадгалж өсгөг туяаны тусламжтайгаар унших голдоо нүхтэй дугуй)

Бусадтай хуваалцах: