CHAT

CHAT, ЧААТЛАХ – ХӨӨРӨЛДӨХ

(хэнд ч ойлгомжтойгоор элдэв дүрэм журамд баригдахгүй энгийнээр ярих)

Бусадтай хуваалцах: