DEMOCRAT

DEMOCRAT, ДЕМОКРАТ – АРДЧИЛАГЧ

(ардчилсан үзлийг баримтлагч хүн)

Бусадтай хуваалцах: