BROKER

BROKER, БРОКЕР – ЗУУЧЛАГЧ

(худалдагч ба худалдан авагчийн хоорондуур орж үйлчлэх хүн)

Бусадтай хуваалцах: