APRICOT

APRICOT, АБРИКОС – ГҮЙЛС

(голчлон Prunus armeniaca гэх мод ба түүнээс хураах жимсний нэр)

Бусадтай хуваалцах: