AMBITION

AMBITION, АМБИЦИЯ – ТЭМҮҮЛЭЛ

(амжилттай байх, ахиж дэвших гэсэн оргилуун хүсэл)

Бусадтай хуваалцах: