ANTENNA

ANTENNA, АНТЕННА – ДОЛГИУР

(цацрас долгион зэргийн дохиог цацах эсвэл хүлээн авах зориулалттай төмөрлөг саваа, дамжуулагч утас гэх мэтээс тогтох бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: