AMMONIA

AMMONIA, АММИАК – ШҮВТЭР

(эхүүн үнэртэй өнгөгүй хий, хөргөх төхөөрөмжинд болон уусгагч, бордоо болгон хэрэглэнэ)

Бусадтай хуваалцах: