YURT

YURT, ЮРТА – ГЭР

(салган хурааж, зөөвөрлөж болохуйц голчлон модоор хийсэн тулгуур бүтэцтэй, эсгий, арьс зэргээр гадуур нь бүрсэн дугуй хэлбэртэй нүүдэлчдийн сууц)

Бусадтай хуваалцах: