SYNDROME

SYNDROME, СИНДРОМ – ХАМ ШИНЖ

(үзэл бодол, сэтгэл хөдлөл, зан авир, үйл явдал, шинж тэмдэг зэргийн өвөрмөцөөр хамтдаа тохиолдох нь)

Бусадтай хуваалцах: