YTTRIUM

YTTRIUM, ИТТРИЙ – ГАДНАС

(мөнгөлөг саарал өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: