POINTER

POINTER, УКАЗКА – ЗААГУУР

(самбар, зураг зэрэг дээр байгаа зүйлийг заах зориулалттай, нэг төгсгөл нь шовхорсон саваа)

Бусадтай хуваалцах: