YTTERBIUM

YTTERBIUM, ИТТЕРБИЙ – ГАДНАСУУР

(мөнгөлөг өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: