ISLAMISM

ISLAMISM, ИСЛАМИЗМ – НОМГОРОО

(зөвхөн нэг бурханд сүсэглэгчдийн шашны тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: