YOUNG SPRUCE

YOUNG SPRUCE, ЁЛКА, ЁОЛК – ГАЦУУРХАН

(Picea гэх төрөлд багтах мөнх ногоон шилмүүст мод)

Бусадтай хуваалцах: