WISENT

WISENT, ЗУБР – ЗААРАН

(Bison bonasus: өндөр сэрвээтэй, ширүүн үстэй, бие томтой зэрлэг үхэр)

Бусадтай хуваалцах: