WHISKY

WHISKY, ВИСКИ – БОРЗ

(арвай, төмс зэргээс нэрж гарган авах хатуу архи)

Бусадтай хуваалцах: