WARD

WARD, ПАЛАТА – АШЛУУР

(өвчтэй хүмүүсийн эмнэлэгт байрлах өрөө)

Бусадтай хуваалцах: