VEIN

VEIN, ВЕНА – ХУРААГУУР СУДАС

(эд эсэд хүчилтөрөгчөө өгсөн цусыг зүрх рүү аваачих үүрэг бүхий цусны эргэлтийн тогтолцооны хэсэг)

Бусадтай хуваалцах: