VACCINE

VACCINE, ВАКЦИНА – ДАРХЛАА ӨДӨӨГЧ

(халдварт өвчнөөс хамгаалах дархлалыг биед үүсгэх зориулалттай эсрэгтөрөгчийн бэлдмэл)

Бусадтай хуваалцах: