URANIUM

URANIUM, УРАН, УРААН – ТЭНГЭ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, хүнд жинтэй, цацраг идэвхтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн бүрэлдүүлбэр, цөмийн эрчим хүч гарган авахад хэрэглэдэг)

Бусадтай хуваалцах: