TUSSORE

TUSSORE, ТУССОР – ЧИСЧҮҮ

(ихэвчлэн Энэтхэгийн эсвэл Хятадын Antheraea mylitta гэх торгоны хорхойноос гаргах бор өнгөтэй, бөх бат боловч бүдүүн баараг торго)

Бусадтай хуваалцах: