CARDBOARD

CARDBOARD, КАРТОН – ТУУЦААС

(хайрцаг, жийрэг гэх мэтэд хэрэглэх олон үеэр хооронд нь нааж зузаалсан цаас)

Бусадтай хуваалцах: