TROUSERS

TROUSERS, БРЮКИ – ТЭЛТ

(халаастай, тэлээний гогцоотой, голчлон урд дээд хэсгээр нь товч, цахилгаан зэргээр хааж эсвэл задгайлах боломжтой, төрөл бүрийн бөсөөр хийсэн, бүсэлхийнээс шагай хүрсэн өмд)

Бусадтай хуваалцах: