TOFU

TOFU, ДҮҮФҮҮ, ДҮПҮ – БУУРЦГАНЫН ЭЭДЭМ

(буурцганын сүүг ээдүүлж шүүгээд шахаж нягтруулан гаргаж авах хүнс)

Бусадтай хуваалцах: