THYLAKOID

THYLAKOID – ХҮҮДИЙНЦЭР

(нөсөөт сарьс дээр нь гэрлээр нийлэгжих урвал явагддаг, ургамлын эсийн ногоовор дотор байрлах хавтгай уут төст бүтэц)

Бусадтай хуваалцах: