MAZE

MAZE – ЭЭДРЭЭ

(төөрүүлэх зорилготойгоор цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэгт байгуулах хана эсвэл бутаар тусгаарлагдаж хоорондоо холбогдсон олон жимүүдийн тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: