THUMBNAIL

THUMBNAIL – ТОЛИО

(бичиг баримтын бүтэн хуудас эсвэл зураг хэрхэн харагдахыг, хэрхэн хэвлэгдэхийг дэлгэц дээр жижгээр харуулсан нь)

Бусадтай хуваалцах: