PINGBACK

PINGBACK – ЭГҮҮШЛЭЛ

(хотол сүлжээнд байгаа бичиг баримт руу хэн нэгэн нь холбох үед мэдэгдэхийг шаардсан буцааж холбох аргуудын нэг)

Бусадтай хуваалцах: