TECHNICIAN

TECHNICIAN, ТЕХНИК, ТЕХНИКЧ – ЗЭМСЧ

(үйлдвэр гэх мэт байгууллагад тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, засвар зэргийг хариуцан ажиллах хүн)

Бусадтай хуваалцах: