TEASE

TEASE – ЦААШЛУУЛАХ

(нөхөрсөг байдлаар, эсвэл уурлуулахын тулд, эсвэл ичээхийн тулд хэн нэгнийг дооглох, шоглох, тухай нь хошигнох)

Бусадтай хуваалцах: