JOSH

JOSH – ГООЧЛОХ

(хэн нэгнийг элдвээр хэлж зугаацах, хошигнох)

Бусадтай хуваалцах: