TAP

TAP, КРАН, КРААНТ – ЦОРГО

(шингэн, хий зэргийг нөөцийн сав эсвэл дамжуулах шугамаас хэрэглэгчид хүргэх хаалт эсвэл холигч бүхий төгсгөл)

Бусадтай хуваалцах: