TABOO

TABOO – ЦЭЭР

(нийгэм эсвэл шашин хориглосон, доромжилсон эсвэл ичгэвтэр зүйл)

Бусадтай хуваалцах: