ANATHEMA

ANATHEMA – ТЭРС

(дуртай, итгэдэг, зөв гэж үздэг зүйлийнх нь эсрэг юм)

Бусадтай хуваалцах: