STOCKING

STOCKING, ЧУЛОК – ХАСАВЧ

(эмэгтэйчүүд өмсдөг, арьс цаанаас нь гэрэлтэж харагддаг, гуя хүрсэн урттай, голчлон шүвтэгээр хийх хос оймсны нэг)

Бусадтай хуваалцах: