CATHODE

CATHODE, КАТОД – ЦАВ

(нэмэх ба хасах цэнэгээр туйлшрах цэнэглүүрээс цахилгаан гүйдэл дамжин гарах шон)

Бусадтай хуваалцах: